תנאים והגבלות

תנאים והגבלות

תנאים והגבלות עבור גישה לאתרים, יישומים או שירותים של Babysits ("הפלטפורמה") והשימוש בהם, חלים התנאים וההגבלות הבאים וכללים משפטיים החלים. בהסכמתך לתנאים וההגבלות שלנו, הנך מסכים גם לציית למדיניות הפרטיות שלנו ולהיות מחויבת לה.

צפה בתנאים עבור:

לכל המשתמשים

תנאים אלה חלים על כל הפעולות (המשפטיות) של Babysits BV ועבורך כמשתמש בפלטפורמה, אלא אם הם אינם רשומים באופן מלא, או חלקי, במפורש. סטיות מוסכמות תקפות רק אם אלה נרשמות על ידי המילה הכתובה, עליה חתמו שני הצדדים לאישור.

סעיף 1 - תוכן

Babysits מספקת פלטפורמה מקוונת, המאפשרת את הקשר בין הורים/אפוטרופוסים ונותני טיפול בילדים. Babysits אינה סוכנות מתווכת ואינה פועלת כצד מתקשר.

Babysits ריכזה את תוכן הפלטפורמה הזו בזהירות מירבית. עם זאת, כל המידע בפלטפורמה זו בנוגע לטיפול בילדים מגיע מצדדים שלישיים, כלומר מחפשים או נותנים שירותי בייביסיטר. צדדים שלישיים אלה אחראים לדיוק ושלמות המידע. Babysits אינה אחראית לתוכן הפרסומות שפורסמו ו/או לאיכות והתנהגות ההורים/אפוטרופסים, הילדים ו/או השמרטפים.

סעיף 2 - מידע

אם ברצונך להשתמש בשירות זה, עליך לוודא כי המידע שלך (כולל כתובת הדוא"ל שלך ובמידת הרלוונטי, שמך, כתובתך, מיקוד ומספר חשבון הבנק שלך) מלא, מדויק ועדכני. בנוסף, את/ה מבטיח/ה שאת/ה האדם (המשפטי) שאת/ה אומר/ת שאת/ה וכי את/ה מורשה להשתמש בשירות שלנו.

המידע שתמלא/י בפרופיל/בעבודה שלך יפורסם ברשת בפלטפורמת Babysits, כך שניתן יהיה לחפש אותו בפומבי. המשמעות היא שמנועי החיפוש (כמו גוגל) יכולים לאנדקס את הפרופיל/העבודה שלך.

יתכן שצדדים שלישיים משתמשים במידע שלך בכדי שיוכלו לערוך איתך הסכם. Babysits מכבדת את הפרטיות של כולם ולכן לא תשתמש במידע אישי למטרות אחרות מהאמור. מידע אישי לא יהיה זמין לצדדים שלישיים ללא הסכמה מפורשת של המשתמש. מטפלים יכולים לחרוג במקרה של ניצול לרעה (בהתאם לשיקול דעתו של Babysits, ראו גם סעיף 13 לתנאים אלה) משירותיה מתקיימים.

סעיף 3 - זכויות קניין רוחני

זכויות הקניין הרוחני מתייחסות לכל מה שקשור לשירות. זה כולל, הזכויות לטקסטים, לתמונות, לעיצוב, לוגואים, שמות מסחריים וכל ייעוד קנייני אחר, הינם רכושם הבלעדי של Babysits ונותני הרישיון שלה. אם זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות אחרות הכלולות בפרסומת מופרות, הקורבן אחראי לבצע פעולות נגד המפר את זכויותיו. המשתמש משפה את Babysits לכל הטענות, מכל סיבה שהיא.

סעיף 4 - אחריות

מטרת Babysits היא לאחד בין היצע וביקוש לטיפול בילדים באינטרנט באמצעות הפלטפורמה שלה. Babysits אינה סוכנות מתווכת ואינה הצד המתקשר לגבי הבייביסיטר. Babysits אינה נושאת באחריות לגבי השמרטפית הנבחרת והוריהם/אפוטרופוסים ו/או המועמדים ואיכות עבודתם הסופית. אתה אחראי לבחירה (לפני) השיחות וההתחייבויות (הכספיות) עם המועמדים על סמך הצרכים והקריטריונים שלך. יצירת קשר ותחזוקה עם הבייביסיטר, המטפלת, ההורים או ארגון הטיפול הינה באחריותך וביוזמתך.

הבחירה הסופית וההחלטה לבטוח במישהו שידאג לילד / ה שלך, תלוי בך בלבד. Babysits אינה אחראית לנזקים (מוחשיים ו/או בלתי מוחשיים ו/או תוצאתיים) הנובעים ממודעות שפורסמו או ממועמדים נבחרים. אם נראה כי בייביסיטר, הורה או ארגון טיפול אינם מהימנים, אז נשמח לשמוע זאת ממך. תוכל/י לדווח על כך על ידי שליחת דוא"ל אל.

סעיף 5 - אי הכללה

Babysits מורשה למנוע (זמנית או לצמיתות) את הגישה שלך לפלטפורמה אם לא תעמוד בתנאי התשלום ו/או אם לא תשלמ/י בזמן ו/או אם את/ה מפר/ה את התנאים וההגבלות הללו.

יתרה מזאת, Babysits רשאית לסיים או לבטל את ההסכם עמך באופן מיידי וללא התערבות משפטית, אם אינך, כמשתמש, לא עומד בהתחייבויות הנובעות משימוש בפלטפורמה זו ו/או בתנאים כלליים, כראוי או בזמן.

Babysits שומרת לעצמה את הזכות לנקוט נגדך בצעדים משפטיים במידת הצורך. Babysits שומרת לעצמה את הזכות להסיר את המידע שלך ממאגר המידע שלה, מבלי לספק סיבה. פלטפורמה זו מיועדת רק למגע בין הורים/אפוטרופסים, בייביסיטר וארגוני טיפול לטיפול בילדים.

כדי לשמור על בייביסיטר, עליך להיות בן 14 ומעלה. לכן, דרישת גיל מינימום של 14 שנים חלה על השימוש בשירות זה. עליך לבקש אישור מההורים שלך אם את/ה מתחת לגיל 18 . למשתמש אין זכות להחזר כספי על רכישות באי הכללה.

סעיף 6 - הפניות/פרסומות

Babysits אינה אחראית לתוכן האתרים ממפרסמים ו/או ממשתמשי הפלטפורמה.

סעיף 7 - כתב ויתור

את/ה מסכימ/ה לפצות את Babysits באופן מלא על כל הטענות האפשריות מעצמך ומצדדים שלישיים העולות בכל דרך ו/או הקשורות לשימוש בפלטפורמה שלנו ו/או בהסכם שיש לך על ידי שימוש בפלטפורמה זו.

סעיף 8 - אבטחה

Babysits מחויבת לאבטח את המערכת שלה באופן סביר מפני שימוש בלתי מורשה ולנקוט באמצעים טכניים וארגוניים מתאימים אם זה יקרה. עם זאת, Babysits אינה יכולה להבטיח כי שימוש לא מורשה לא יקרה. בייביסיטר גם לא יכולה להבטיח שהפלטפורמה תמיד תהיה נגישה בכל רגעי היום.

סעיף 9 - אחריות בנוגע לשימוש בפלטפורמה

Babysits דוחה כל אחריות לכל נזק שהוא, ישיר ו/או עקיף, אשר נגרם ו/או נובע מהשימוש בפלטפורמה. Babysits אינה אחראית לנזק הקשור לשימוש Babysits, אלא אם הנזק הוא תוצאה של כוונה או רשלנות גסה של Babysits. במקרה זה, אחריות Babysits מוגבלת לסכום שהמשתמש שילם עבורו באמצעות Babysits, עם מקסימום של 500 €.

סעיף 10 - שימוש לא ביתי

שימוש לא ביתי בפלטפורמה זו על ידי ארגונים כגון סוכנויות למשפחות, משתלות ו/או חברות אחרות מותר רק באמצעות חשבון עסקי לשירותים שאינם מתחרים. מטפלות אינן נופלות בתנאי זה.

Babysits שומרת לעצמה את הזכות לחסום משתמשים במקרה של הפרה (הערכה בלעדית של Babysits). המשתמש הפוגע לא יהיה זכאי להחזר רכישות במקרה זה. הפרופיל שלך יימחק והמשתמשים שאיתם יצרת איתם קשר יקבלו הודעה על ההפרה, אם Babysits תמצא בכך צורך. Babysits זכאית, ללא אזהרה נוספת או הודעה נוספת, וללא צורך בהתערבות משפטית, להטיל קנס הניתן לתביעה ישירה בסך 1,000 € (במילים: אלף יורו) בגין הפרת מאמר זה. על כל הפרה שלאחר מכן של מאמר זה, יחוייבו במפר קנס בסך 5,000 יורו (במילים: חמשת אלפים יורו).

סעיף 11 - כוח עליון

Babysits יכולים להשעות את יישום ההתחייבות על פי הסכם זה אם לא ניתן לבצע את ההתחייבות עקב אירוע שאפשר לטעון שהוא מחוץ לשליטת Babysits ושאי אפשר היה לצפות אותו באופן סביר בזמן סגירת החוזה. אירוע כזה כולל דברים כמו שביתה, הדרה, כשל בתקשורת, שריפה, גניבה, נזקי מים, חבלה או ונדליזם.

סעיף 12 - תלונות ובקשות

משתמשי הפלטפורמה יכולים להגיש תלונות ובקשות לBabysits בכתב.

סעיף 13 - התעללות

ב'התעללות 'אנו מתכוונים: שליחת הודעות למשתמשים אחרים המפרים את זכויותיהם או את פרטיותם של אחרים, כגון שליחת מידע מסחרי בלתי רצוי ודואר זבל, הערות פוגעות או מעליבות; שימוש בפלטפורמה למטרות אחרות מאשר לחפש או להציע טיפול בילדים כגון קידום שירותים; הפרת זכויות הקניין הרוחני או ביצוע רפרודוקציות של חומרים ללא רשות; ושימוש בשירות זה באופן בו השירות אינו מיועד. בנוסף, מעשים או תלונות בלתי חוקיים בעקבות השימוש בשירות זה הם גם התעללות.

13.1 Babysits רשאית לסיים את ההסכם עם המשתמש באופן מיידי כאשר ההתעללות מתרחשת ללא הודעה מוקדמת או בהתייעצות עם המשתמש.

13.2 Babysits זכאית לגבות קנס הניתן לתביעה ישירה בסך 10,000 € (במילים: עשרת אלפים יורו) למשתמש בכל מקרה של התנהגות בלתי הולמת, ללא אזהרה נוספת או הודעה מוקדמת, וללא צורך בהתערבות משפטית. בנוסף, Babysits שומרת לעצמה את הזכות לנקוט צעדים נוספים (משפטיים) נגד המשתמש ולתבוע פיצוי כאמור כתוצאה מנזק שנגרם על ידי המשתמש.

חוק הולנדי

החוק ההולנדי חל על תנאים כלליים אלה. כל מחלוקת תוגש בפני השופט המוסמך ברוטרדם, הולנד. תנאי שימוש אלה עשויים להשתנות בכל עת על ידי Babysits. לכן אנו ממליצים בחום לבדוק את התנאים וההגבלות הללו באופן קבוע.

תנאים נוספים להורים בעלי חשבון פרימיום

כדי ליצור קשר עם מטפלים, ההורים נדרשים לשדרג לחשבון פרימיום. חשבון פרימיום עולה למשתמש 31.90₪ לחודש (כולל מע"מ).

סעיף 1 - תנאים

על ידי שדרוג לחשבון פרימיום בפלטפורמה, את/ה מסכימ/ה לתנאים ולהגבלות של Babysits ולתנאים הנוספים לחשבון פרימיום להורים/אפוטרופוסים.

סעיף 2 - תשלום

על ידי הגשת בקשה לחשבון פרמיה, אתה מאשר לBabysits לגבות אוטומטית את העמלה עבור חשבון הפרמיה. חשבון פרימיום ב- Babysits עולה למשתמש 31.90₪ לחודש (כולל מע"מ).

שירותי עיבוד תשלומים עבור משתמשי חשבון פרימיום ב- Babysits ניתנים על ידי Stripe וכפופים להסכם החשבון מחובר לחשבון, הכולל את תנאי השימוש של Stripe (ביחד, "הסכם שירותי Stripe"). על ידי הסכמה לתנאים אלה או המשך לפעול כמשתמש בחשבון פרימיום ב- Babysits, את/ה מסכימ/ה להיות מחויב/ת להסכם שירותי Stripe, שתנאיו עשויים להשתנות על ידי Stripe מדי פעם. כתנאי של Babysits לאפשר שירותי עיבוד תשלומים באמצעות Stripe, את/ה מסכימ/ה לספק Babysits מידע מדויק ומלא אודותיך ועל העסק שלך (אם רלוונטי), ואת/ה מאשר/ת ל- Babysits לשתף אותו ולפרסם עסקאות הקשורות לשימושך בשירותי עיבוד התשלומים. מסופק על ידי Stripe.

סעיף 3 - הרשמה וביטול

ההסכם והמנוי לאחר מכן (חשבון פרמיה) ייכנסו למשך תקופת החוזה של חודש אחד וניתן להתחיל אותו בכל יום בחודש. אלא אם כן אחד הצדדים יסיים את ההסכם בזמן (הדבר אפשרי עד היום האחרון של התקופה), ההסכם יחודש בשתיקה למשך תקופת החוזה. ביטול חשבון הפרמיה עדיין אפשרי לפני תום כל תקופת חוזה. אם המשתמש מבטל לפני תום תקופת החוזה, אז החוזה יסתיים בתום תקופת החוזה. במקרה זה, אין למשתמש זכות להחזיר את עלויות חשבון הפרמיה עבור שאר ימי תקופת החוזה. בעת ביטול, תקופה של יום אחת תילקח בחשבון. ביטול חשבון הפרמיה שלך יכול להיות להעשות בקלות באינטרנט. לאחר הביטול לא תחויב בעלויות נוספות מהחשבון הנתון, אלא אם כן את/ה חייב/ת לנו דמי מנוי מהחודשים הקודמים. במקרה זה, הסכום שטרם ניתן לגבות אוטומטית.

סעיף 4 - צינון

אם את/ה נרשמ/ת למנוי בתשלום, את/ה זכאי/ת להחזר מלא של כל הכסף ששולם תוך ארבעה עשר (14) ימים החל ממועד ההרשמה לשירות הרלוונטי ("תקופת הצינון") במקרה שתשנה/תשני את דעתך מסיבה כלשהי או לא. עם זאת, אינך זכאי/ת לקבל החזר כספי אם השתמשת בשירות בכל עת במהלך תקופת הצינון.

אם ברצונך לקבל החזר מלא על כל הכסף ששולם, עליך לפנות לתמיכת הלקוחותשירות לקוחות לפני שתסתיימ/י תקופת הצינון. במקרה זה, אנו נשלח לך אישור על קבלת הביטול באופן מיידי באמצעות אמצעי קבוע (למשל, בדואר אלקטרוני). תוכל/י גם להשתמש בטופס ביטול המדגם הבא, אך אין צורך בכך.

דוגמא לטופס ביטול

(אם ברצונך לבטל את החוזה, אנא מלא/י את הטופס הבא ושלח/י אותו לכתובת המפורטת להלן.)

לBabysits, Schiedamse Vest 95D, 3012BG, רוטרדם, הולנד. דואר אלקטרוני:

  • אני/אנו ( *) מבטלים בזאת את החוזה שסכמתי על ידי/אותנו ( *) לרכישת הסחורה הבאה ( *)/מתן השירות הבא ( *):
  • מונה בתאריך ( *)/התקבל בתאריך ( *)
  • שם הצרכן (ים)
  • כתובת הצרכן (ים)
  • חתימת הצרכן (ים) (רק במקרה של הודעה על הנייר)
  • תַאֲרִיך

(*) מחק/י לפי הצורך

סעיף 5 - הונאה

כאשר מתרחשת הונאה, החקירה תיפתח. התעללות בפלטפורמה זו תדווח/י למשטרה.

סעיף 6 - מדיניות שימוש הוגן

אנו משתמשים במדיניות שימוש הוגן. כל עוד המשתמש משתמש בחשבון שלו באופן רגיל, לא נתערב. השימוש הרגיל משתנה, אך בכל מקרה הוא מוגבל למקסימום של 30 שיחות חדשות בחודש ולמקסימום של 10 שיחות חדשות ביום. אם את/ה זקוק/ה לשיחות נוספות ביום, אנא צור/צרי איתנו קשר (ונמק/י את בקשתך).

תנאים נוספים לעסקים בעלי חשבון עסקי פרימיום

כדי ליצור קשר עם משתמשים, סוכנויות נדרשות לשדרג לחשבון עסקי פרימיום. חשבון עסקי פרימיום ב- Babysits עולה למשתמש 177₪ לחודש למפעל (לא כולל מע"מ).

סעיף 1 - תנאים

ברכישת חשבון פרימיום בפלטפורמת Babysits, אתה מסכים לתנאים ולהגבלות של Babysits ולתנאים הנוספים של חשבון עסקי פרימיום. האדם המשמש כאיש הקשר של העסק או הארגון המתקשר בהסכם מכריז על עצמו כאיש הקשר המורשה.

סעיף 2 - תשלום

על ידי רכישת חשבון עסקי פרימיום, אתה מאשר לBabysits לגבות אוטומטית את העמלה עבור חשבון העסקים הפרימיום. חשבון פרימיום ב- Babysits עולה למשתמש 177₪ לחודש (לא כולל מע"מ).

שירותי עיבוד תשלומים עבור משתמשי חשבון פרימיום ב- Babysits ניתנים על ידי Stripe וכפופים להסכם החשבון מחובר לחשבוןStripe הסכם חשבון מחובר , הכולל את תנאי השימוש של Stripe Stripe תנאים של שירות(ביחד, "הסכם שירותי Stripe"). על ידי הסכמה לתנאים אלה או המשך לפעול כמשתמש בחשבון פרימיום ב- Babysits, את/ה מסכימ/ה להיות מחויב להסכם שירותי Stripe, שתנאיו עשויים להשתנות על ידי Stripe מדי פעם. כתנאי של Babysits לאפשר שירותי עיבוד תשלומים באמצעות Stripe, את/ה מסכימ/ה לספק Babysits מידע מדויק ומלא אודותיך ועל העסק שלך (אם רלוונטי), ואת/ה מאשר/ת ל- Babysits לשתף אותו ולפרסם עסקאות הקשורות לשימושך בשירותי עיבוד התשלומים. מסופק על ידי Stripe.

סעיף 3 - הרשמה וביטול

ההסכם והמנוי לאחר מכן (חשבון עסקי פרמיה) ייכנסו למשך תקופת החוזה של חודש אחד וניתן להתחיל אותו בכל יום בחודש. כאשר את/ה מסכימ/ה לחשבון עסקי פרימיום, את/ה מסכימ/ה שתקבל/י מיד גישה למינוי הפרמיה שלך ותאשר שאת/ה כחברה אינו זכאי להחזר כספי או לביטול תשלום.

אלא אם כן אחד הצדדים יסיים את ההסכם בזמן (זה אפשרי עד היום האחרון של התקופה), ההסכם יחודש בשתיקה למשך תקופת החוזה. ביטול חשבון הפרמיה עדיין אפשרי לפני תום כל תקופת חוזה. אם המשתמש מבטל לפני תום תקופת החוזה, אז החוזה יסתיים בתום תקופת החוזה. במקרה זה אין למשתמש זכות להחזיר את עלויות חשבון הפרמיה העסקית במשך שאר ימי תקופת החוזה. בעת ביטול, תקופה של יום אחת תילקח בחשבון. ביטול חשבון עסקי הפרימיום שלך יכול להתבצע בקלות באינטרנט. לאחר הביטול, לא תחויב/י בעלויות נוספות מהחשבון הנתון, אלא אם כן את/ה חייב/ת לנו דמי מנוי מהחודשים הקודמים. במקרה הזה, אין למשתמש זכות להחזר עלויות חשבון הפרמיה העסקית עבור שאר ימי תקופת החוזה. בעת ביטול, תקופה של יום אחת תילקח בחשבון. ביטול חשבון עסקי הפרימיום שלך יכול להתבצע בקלות באינטרנט. לאחר הביטול, לא תחויב/י בעלויות נוספות מהחשבון הנתון, אלא אם כן את/ה חייב לנו דמי מנוי מהחודשים הקודמים. במקרה זה, הסכום שטרם ניתן לגבות אוטומטית.

סעיף 4 - הונאה

כאשר מתרחשת הונאה, החקירה תיפתח. התעללות בפלטפורמה זו תדווח/י למשטרה.

סעיף 5 - גבולות הודעות

כל עוד המשתמש משתמש בחשבון שלו באופן רגיל, לא נתערב. השימוש הרגיל משתנה, אך בכל מקרה הוא מוגבל למקסימום של 60 שיחות חדשות בחודש, 40 בשבוע ו -20 ליום.

סעיף 6 - גבולות הארגון

לכל ארגון מותר לכל היותר חשבון אחד.