סטנדרטים קהילתיים

סטנדרטים קהילתיים

הנחיות לקהילה שלנו

Babysits היא פלטפורמה מקוונת לטיפול בילדים, כלומר הבייביסיטרים וההורים שלנו יהיו בקשר אחד עם השני. לכן, יצרנו הנחיות שאנו ממליצים לכל הבייביסיטרים וההורים שלנו להקפיד עליהן. הנחיות אלו נוצרו כדי לשמור על אמינותה ומהימנותה של קהילת הBabysits, כך שמטפלים והורים יחוו חוויה נהדרת.

עבור בייביסיטרים, חשוב לזכור שכל משפחה שונה. לא כל הילדים שאת/ה מטפל/ת בהם יהיו באותו הגיל והחוקים והדרכים לעשות דברים עבור כל משפחה יהיו גם הם שונים. לכן, חשוב לכבד את ההבדלים הללו ולנסות להתאים את עבודתך לכל משפחה בכדי לספק את השירות הטוב ביותר האפשרי. מעל לכל, אנו מבקשים כי בייביסיטרים יעניקו את הטיפול הטוב ביותר שהם יכולים לילדים שהם מטפלים בהם.

עבור ההורים, חשוב לזכור כי כל בייביסיטר שונה ויש לו ציפיות שונות. הם עשויים לצפות לשעות עבודה שונות, למשימות שונות או לרמות שונות של שכר. לכן, חשוב שתכירו ותעבירו בבירור את הציפיות שלכם לגבי הבייביסיטר, לפני שתעסיקו בייביסיטר לילדים שלכם. אנו מבקשים שההורים יתייחסו תמיד לבייביסיטר בכבוד ובמקצועיות.

למען הבטיחות וההגנה שלך, תקשר רק דרך Babysits. לעולם אל תשלם על שום דבר ואל תשתף מידע אישי כמו תעודות זהות ופרטי בנק עם מישהו שמעולם לא פגשת. למד/י עוד

כתב ויתור

הורים ובייביסיטרים אחראים למיון, לראיון ולבחירה האולטימטיבית שלהם. מסמך זה מכיל הנחיות להתנהגות. Babysits לא יכולה לקבל אחריות על חברי הפלטפורמה או על מעשיהם. כדי לקרוא עוד על אמון ובטיחות ב-Babysits, בקר בדף האמון והבטיחות שלנו.

אמון ובטיחות

Babysits שומרת לעצמה את הזכות למנוע גישה מחברים שמפרים את הסטנדרטים או התנאים וההגבלות של הקהילה שלנו.

סעיף 1: הנחיות לבייביסיטר

הנחיות כלליות

 • הבייביסיטר אמור/ה להציג את עצמו/ה, את אישוריו/ה וכישוריו/ה בכנות ובמדויק.
 • על הבייביסיטר לא לתקשר בצורה מפלה על סמך מראה, גזע, אתניות, דת, מין, תרבות, או שבאופן כלשהו שניתן לפרש כמשהו אלים, מזיק או בלתי הולם. עם זאת, רשימה זו אינה מיועדת להיות ממצה.
 • כשבייביסיטר מסכימ/ה לעבוד במשפחה, הבייביסיטר צריכ/ה להיות אחראי/ת באופן מלא על הילדים שבטיפולו/ה.
 • הבייביסיטר צריכ/ה לבצע את הוראות ההורים בכל הנוגע למשרת הבייביסיטר (למשל כללי הבית, זמן משחק, שעת שינה).
 • הבייביסיטר צריכ/ה ליצור קשר עם ההורים כאשר הוא או היא לא בטוחים כיצד לטפל במצב מסוים הכרוך בילדים ובטיפולם (למשל מתן תרופות, השכבת ילד לישון וכו').
 • במקרה שהבייביסיטר צריכ/ה (באופן בלתי צפוי) לבטל עבודת שמרטפות המתקרבת, הבייביסיטר ינסה להודיע להורים לפחות 24 שעות לפני תחילת עבודת הבייביסיטר.
 • הבייביסיטר לעולם לא יאיים או יסחט את ההורים, או את הילדים שבטיפולו/ה.
 • הבייביסיטר לעולם לא ייקח מהבית שום דבר שאינו שלו/ה.

לפני עבודת הבייביסיטר

 • הבייביסיטר אמור/ה לדון עם ההורים ולהיות מוכנ/ה להתמודד עם כל הצרכים הספציפיים של הילדים.
 • הבייביסיטר אמור/ה להיבחר ולדבר ע״י ההורים מראש, כדי להבטיח את ביטחונם.
 • הבייביסיטר אמור/ה להגיע בזמן המוסכם לעבודת הבייביסיטר.
 • הבייביסיטר צריכ/ה להודיע להורים זמן רב מראש אם הוא או היא מאחר/ת או לא עומד/ת בזמנים וכי לא יוכל להגיע לשעת ההתחלה.
 • הבייביסיטר צריכ/ה להתלבש כראוי לעבודה (למשל, אסור בגדים הכוללים מילות גסות או תמונות בלתי הולמות).
 • הבייביסיטר צריכ/ה לשאול את ההורה עם הגעתו/ה אם ישנן ציפיות כלשהן מהבייביסיטר מחוץ לתפקיד הטיפול בילדים (למשל: ניקיון, בישול או מענה לטלפון).

בזמן הבייביסיטר

 • על הבייביסיטר לקחת אחריות מלאה על הילדים שבהשגחתו/ה למשך עבודתו/ה.
 • הבייביסיטר לא ינקוט בשום פנים ואופן בשימוש בעונשים פיזיים או מילוליים בילדים שבטיפולו/ה (למשל לפיתה, מכה, צעקה, טלטול, קללה וכו').
 • הבייביסיטר צריכ/ה ליצור קשר עם ההורים בהקדם האפשרי כאשר מתעוררות בעיות שהבייביסיטר לא יכול/ה לטפל בעצמו/ה.
 • הבייביסיטר צריכ/ה להתקשר לשירותי החירום במקרה חירום כאשר ההורים אינם נגישים.
 • הבייביסיטר לא יפתח את הדלת לזרים (כלומר לכל מי שההורים לא אישרו במפורש).
 • על הבייביסיטר לא להזמין אנשים אחרים לבית במהלך עבודת הבייביסיטר, אלא אם כן ההורים נותנים אישור לכך.
 • הבייביסיטר לא יצרוך אלכוהול, יטול סמים או יעסוק בהתנהגויות מזיקות אחרות שישפיעו על יכולתו/ה לטפל כראוי בילדים.
 • על הבייביסיטר להחזיר את הבית במצב בו היא או הוא מצאו אותו עם תחילת העבודה.

אחרי הבייביסיטר

 • הבייביסיטר אמור/ה להיות כנה כלפי ההורים לגבי אופן התנהלות הילדים במהלך עבודתו/ה.
 • הבייביסיטר יודיע להורים על פריטים שניזוקו או נשברו במהלך עבודתו/ה.
 • הבייביסיטר יצפה לקבל תשלום שסוכם מראש.
 • הבייביסיטר צריכ/ה להעביר כל תלונה על העבודה להורים, בתוך זמן סביר.
 • הבייביסיטר הוא שיידע את הBabysits אם ההורים עצמם התנהגו כלפיו/ה או אליו/ה בצורה בלתי הולמת או בלתי סבירה.
 • הבייביסיטר אמור/ה לכתוב ביקורת למשפחה, כדי לעזור לבייביסיטרים אחרים בפלטפורמה.

סעיף 2: הנחיות הורים

 • ההורה אמור להציג את עצמו, את העבודה ואת דרישות התפקיד בכנות ובמדויק.
 • ההורה לא יתקשר בצורה מפלה על סמך מראה, גזע, אתניות, דת, מין, תרבות, או בצורה שניתן לפרשה בכל דרך שהיא אלימה, מזיקה או בלתי הולמת. עם זאת, רשימה זו אינה מיועדת להיות ממצה.
 • על ההורה לקבוע הוראות וציפיות ברורות לבייביסיטר (למשל כללי הבית, זמן משחק, שעת שינה).
 • ההורה אמור לומר לבייביסיטר אם ישנן ציפיות כלשהן מחוץ לתפקיד הטיפול בילדים (למשל: ניקיון, בישול או מענה לטלפון).
 • ההורה לעולם לא יסכן את הבייביסיטר, יאיים עליו/ה או יפגע בו/ה פיזית.
 • במקרה שההורה צריך (באופן בלתי צפוי) לבטל עבודת בייביסיטר מתקרבת, ההורה צריך לנסות להודיע לבייביסיטר לפחות 24 שעות לפני תחילת עבודת הבייביסיטר.
 • ההורה אמור לספק רשימת פרטי קשר (מספרי טלפון, פרטי קשר לשעת חירום), פרטי לוחות הזמנים לשינה וכל התרופות האפשריות.
 • ההורה אמור לעדכן את הבייביסיטר אם הוא מאחר. במקרה חירום, ההורה צריך לנסות להיות זמין לבייביסיטר, או לספק אפשרות לאיש קשר חליפי אותו הבייביסיטר יכול/ה להשיג.
 • ההורה צריך לשלם לבייביסיטר את הסכום עליו סוכם מראש.
 • ההורה אמור להעביר כל תלונה על ביצוע העבודה לבייביסיטר, בתוך זמן סביר.
 • ההורה אמור ליידע את הBabysits אם הבייביסיטר התנהג/ה בצורה לא הולמת במהלך העבודה.
 • ההורה אמור לכתוב ביקורת לבייביסיטר, כדי לעזור להורים אחרים בפלטפורמה.

מוכנ/ה להצטרף?

רשום אותי!